Warning: eregi() [function.eregi]: REG_EMPTY in /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php on line 125

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php:125) in /home/37/97/2929737/web/init.php on line 132
Welcome To IVCE
 The Institute for Vietnamese Culture & Education
 
 Coming up events
 
 1. Screening of ""Facing to the ocean: selected documentaries from Vietnam"

 
 
 
 
 
 NhipSong Magazine
 
Nhip Song 1996
 

1 . Thư gởi các bạn trẻ Việt Nam về vấn đề Bản Sắc - GS. Nguyễn Ngọc Bích

2 . Người Việt và kế hoạch khai thác sông Mê-Kông - Phạm Phan Long

3 . Xe Xích-lô với dòng lịch sử - Trần Thắng

4 . Two Who Forgot - Linh Dinh

5 . Thơ - Thiên đàng đã mất - Lên Phan

6 . Sự Suy Nghĩ - TS. Trần Hòa

7 . Contribution to Science, Technology and Education of Vietnamese Overseas - Prof. Nguyễn Xuân Vinh

8 . Thơ - Lửa đốt em Tôi - Hoài Bảo

9 . Một cảm nghĩ: Vẫn ở trong Vòng - Vũ Duật

10 . Trên những lối về của biển - Lê Phan

Copyright 2006 By IVCE . All Rights Reserved. Designed & Developed By WorldSoft