Warning: eregi() [function.eregi]: REG_EMPTY in /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php on line 125

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php:125) in /home/37/97/2929737/web/init.php on line 132
Welcome To IVCE
 The Institute for Vietnamese Culture & Education
 
 Coming up events
 
 1. Screening of ""Facing to the ocean: selected documentaries from Vietnam"

 
 
 
 
 
 NhipSong Magazine
 
Nhip Song 1999
 

1 . Thơ Họa - Vũ Hối

2 . Thơ văn Việt Nam đã thấm đến đâu tại Mỹ - Nguyễn Ngọc Bích

3 . Vài ý kiến về việc đô thị hóa Miệt Vườn - Nguyễn Ðạt

4 . Chữ Nôm: lịch sử và hiện tại - GS. Nguyễn Quang Hồng

5 . Two Who Forgot - Linh Dinh

6 . CON ÐƯỜNG PHÁT TRIỂN TÂM LINH Pháp Môn Lạy Phật - Thích Trí Hoàng

7 . Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi sinh của đất nước - Phạm Phan Long

8 . Thơ - Chùm thơ tặng áo dài Việt Nam - Hướng Dương

9 . Eye squint case 29628-BLT96 to Aijen Poo - Dr. Ngô Thanh Nhàn June 24, 1996

10 . Gốm cổ Bát Tràng - Trần Thắng

11 . Lancang Jiang - Mây bão từ phương Bắc - Ngô Thế Vinh

Copyright 2006 By IVCE . All Rights Reserved. Designed & Developed By WorldSoft