Warning: eregi() [function.eregi]: REG_EMPTY in /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php on line 125

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php:125) in /home/37/97/2929737/web/init.php on line 132
Welcome To IVCE
 The Institute for Vietnamese Culture & Education
 
 Coming up events
 
 1. Screening of ""Facing to the ocean: selected documentaries from Vietnam"

 
 
 
 
 
 NhipSong Magazine
 
Nhip Song 2000
 

1 . Thơ Họa - Vũ Hối

2 . Nhạc Cung Ðình Huế - GS. Trần Văn Khê

3 . Tranh Dân Gian Ðông Hồ Một nét đẹp của tâm hồn Việt Nam - Lê Quốc Bảo

4 . Brother News from Home - Linh Dinh

5 . Ðánh chữ Hán - Nôm - Ðỗ Thông Minh

6 . Cảm nghĩ về cầu Mỹ Thuận - Nguyễn Minh Quang

7 . Mother Tongue - Nguyễn Trung Hiếu

8 . Poem - Taking The Wife To Give Birth - Trần Vàng Sao, translated by Linh Dinh

9 . Phỏng vấn Ðặng Thái Sơn - "Tôi đến với cuộc thi Chopin vì tôi yêu nhạc Chopin" - Trần Thuận

10 . Miền Bắc đất tổ làng quê - Phạm Phan Long

11 . For Gristles - Linh Dinh

12 . Tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong: Âm nhạc TRUYỀN THỐNG và TUỔI TRẺ hôm nay - BS. Phan Văn Hiển

13 . Computerization of National and Ethnic Scripts - Ngô Trung Việt

14 . Sự xuất hiện của Hội họa sơn mài - Quang Phòng

15 . Mấy nét về cội nguồn - Văn minh văn hóa Việt Nam - GS. Cao Thế Dung

16 . Night - Trần Vàng Sao, translated by Linh Dinh

17 . Truyện ngắn - Con nhà làm bún - Ma Văn Kháng

Copyright 2006 By IVCE . All Rights Reserved. Designed & Developed By WorldSoft