Warning: eregi() [function.eregi]: REG_EMPTY in /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php on line 125

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php:125) in /home/37/97/2929737/web/init.php on line 132
Welcome To IVCE
 The Institute for Vietnamese Culture & Education
 
 Coming up events
 
 1. Screening of ""Facing to the ocean: selected documentaries from Vietnam"

 
 
 
 
 
 NhipSong Magazine
 
Nhip Song 2001
 

1 . Bản sắc văn hóa Huế trong Văn Học Nghệ Thuật - Nguyễn Ðắc Xuân

2 . Thơ - Chợ Tuổi Thơ - Lâm Thị Mỹ Dạ

3 . Thơ - Danh, tánh - Du Tử Lê

4 . Các Loại Ðàn Ở Viễn Ðông - GS. Trần Quang Hải

5 . Thơ - Lục tự - Du Tử Lê

6 . Kiến trúc và đô thị Việt Nam thời mở cửa - TS. Phó Ðức Tùng

7 . Thơ - Bỗng nhiên - Hoàng Phủ Ngọc Tường

8 . Give Me Money - Linh Ðinh

9 . CA HUẾ - Võ Quê

10 . Mỹ Thuật Ðông Dương - Lê Quốc Bảo

11 . Poem - Suburban Memories - Nguyễn Ðạt, translated by Linh Dinh

12 . Men, Women and Flies - Ðức Bàn, translated by Linh Dinh

13 . Nhạc cụ cổ truyền trên con đường phát triển - Ðặng Xuân Khải

14 . Thơ - Bài buông, xả học từ những vết thẹo chấp thủ, quá khứ và, ngv.quy, ngđ.thuần, ng.khôi. - Du Tử Lê

15 . Thơ ở Mai Hân. Gửi Phạm Long và Dương Phục - Du Tử Lê

16 . Truyện ngắn - Giấc mơ của bà nội - Ma Văn Kháng

17 . Thơ - Bán - Lâm Thị Mỹ Dạ

18 . Những ngày đầu cách tân trong nhạc tài tử Việt Nam - GS. Nguyễn Thuyết Phong

19 . Poem - Early Morning Drama - Nguyễn Ðạt, translated by Linh Ðinh

20 . A White Periwinkle Flower - Ðức Bàn, translated by Linh Ðinh

21 . Thực hiện hòa bình nội tâm bằng mắt nhìn tay vẽ - Trịnh Hữu Ngọc

22 . Free Enterprise - Linh Ðinh

23 . Tương Quan Văn Hóa Việt - Nhật - Ðỗ Thông Minh

24 . Thơ - Khúc Nam Xuân - Võ Quê

25 . "Cửu Long Cạn Dòng - Biển Ðông Dậy Sóng", Ngô Thế Vinh. - Nguyễn Mạnh Trinh

26 . Tới thành phố biển - Nguyễn Ðạt

Copyright 2006 By IVCE . All Rights Reserved. Designed & Developed By WorldSoft